Usluga prijevoza

Imamo 2 kamiona sa kojima vršimo uslugu prijevoza.

Jedan kamion je šumar sa dizalicom i prikolicom i sa njime vršimo utovar, prijevoz i istovar trupaca.

Drugi kamion je sandučar sa dizalicom kojim se vrši utovar,prijevoz i istovar gotove robe.Sa tim kamionom možemo osim usluge prijevoza i istovara robe kranom vršiti i samo uslugu rada kranom, odnosno dizati robu ili teret na traženo mjesto.

Usluga proreza i obrade Vaših trupaca

Osim rezanja vlastitih trupaca, na pilani vršimo i uslugu rezanja trupaca drugim pravnim i fizičkim osobama, pri čemu nastojimo udovoljiti svim zahtjevima naručioca.

Osim proreza trupaca, vršimo obrezivanje dasaka, rezanje letava i greda, španglanje, sortiranje, utovar, dostavu i istovar.

Posebno pazimo na to da iz trupaca iskoristimo maksimalno moguće pa je količina okrajaka minimalna.

Usluga sušenja drvene građe

VRŠIMO USLUGU SUŠENJA SVIH VRSTA DRVA IZ VAŠEG ILI NAŠEG MATERIJALA.

U 2010. godini uložili smo značajna sredstva u modernizaciju pilane izgradivši novu, modernu, računalno upravljanu sušaru za sušenje drvene građe. Kapacitet sušare je 80 m3. Može se vršiti sušenje svih vrsta drva.

Zagrijavanje sušare vrši peć na biomasu odnosno piljevinu, čime se iskorištavaju drvni ostaci, a to je ekonomski najisplativije i ekološki čisto. Peć ne zagađuje okoliš jer koristi samo drvo, a ima ugrađen i filter dimnih čestica.

AKO TREBATE SUHU DRVENU GRAĐU ILI TREBA VAŠE DRVO POSUŠITI, SLOBODNO NAM SE JAVITE .